Kurumsal

İnsan Kaynakları Politikası

Safnaz Mobilya'da, iş gücü yönetimi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarımız ile, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesi anlayışımız aynı doğrultudadır.

Bünyemizde her çalışanının, uyumlu ve birbirini destekleyen bireylerden oluşan bir takımın oyuncuları olarak, havalimanımızın ve şirketimizin başarısında payı bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız, iş hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamayı, bu gücün en verimli şekilde değerlendirileceği ve devamlılığının sağlanacağı ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;

  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve ISG’ye bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarını gözetmek,
  • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, takdir etmek ve olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
  • İnsan kaynakları politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Olanakları;

Gerek şirket içi gerekse şirket dışında sağladığımız eğitimler ile; çalışanlarımıza,

  • mesleki bilgi ve yetkinliklerini,
  • davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunulmaktadır.

Bireysel Gelişim Eğitimleri;

Personelin var olan bireysel potansiyelini geliştirmeye, kişisel ve kurumsal verimliliği arttırmaya yönelik eğitimlerdir. Tüm eğitimlerimiz, merkezi olarak planlanır ve uygulanır.

Açılır Menü